Meny

Hvilke regnskapstjenester trenger du?

Nettregnskap kan levere alle regnskapstjenester.
Lønn, fakturering, innfordring av utestående, utbetalinger m.v. er regnskapsfunksjoner som er integrert i vårt økonomisystem.

Vi har egne ansatte med kompetanse og erfaring i rådgivning på bl.a.:

//: Budsjettering

//: Årsoppgjør

//: Skatt

//: Etablering, selskapsstiftelse

//: Omorganisering, strukturering, fusjon, fisjon

//: Samarbeidsformer, kompaniskap

//: Finansiering

Se “Om oss” .

Innen lønns- og personalområdet spesielt og jus generelt, har vi nær forbindelse med Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due-Lund ANS om bistand for klienter når det trenges.  Erfaringsmessig kan det ofte være behov for forebyggende eller problemløsende hjelp fra spesialister innen dette området, blant annet ved ansettelser, HMS og internkontroll prosedyrer, nedbemanning, arbeidskonflikter og omstilling.  Vi setter spesielt pris på deres evne til å finne praktiske løsninger og deres tilgjengelighet.

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due-Lund ANS er et forretningsjuridisk advokatfirma lokalisert i Oslo.  De er rangert som et av landets fremste advokatfirma innen arbeidslivsjus.  Deres klientmasse spenner fra større internasjonale selskap, kommunale og statlige virksomheter, mindre bedrifter og ideelle organisasjoner, til privatpersoner.


Outsource deler av regnskapet?

Les mer...

Hvilke regnskapstjenester trenger du?

Les mer...

Online regnskap for ditt firma

Les mer...

MiNARF_blaa Xledger logo_black_tr_72 Tripletex_logo (2) AAAlivelogo_ligg982706955