Meny

Regnskap/Lønn

Regnskapsføring og lønnsarbeide er kjernevirksomhet i ethvert regnskapsførerselskap.

Nettregnskap AS tilrettelegger regnskapsføringen og tilknyttede funksjoner innen administrasjon og økonomi for selskapets kunder, gjennom nettbaserte økonomisystemer.
Optimal og fleksibel arbeidsdeling med våre kunder. Hvilke oppgaver vil du gjøre selv? Hva ønskes outsourcet?

Erfarne regnskapsførere sikrer kvalitet i ditt regnskap.

Godt samspill mellom kunde, regnskapsfører og system er vår ambisjon:

//: Fortløpende ført og avstemt regnskap gir løpende oversikt over likviditet og resultater

//: Fakturering fra økonomi- eller eget faktureringssystem med overføring av data til økonomisystemet

//: Automatisert innlesing av betalinger gir løpende oversikt over kundereskontroen

//: Automatiske purrerutiner etter våre klients kriterier

//: Mulighet for direkte overføring av fordringer til inkasso

//: Automatisert utbetaling til leverandører og lønn, med samtidig oppdatering av leverandørreskonto og bank, som rasjonaliserer slike rutiner.

Våre systemer er spesielt tilpasset virksomheter med behov for prosjekt og avdelingsregnskap.

De fleste timeregistrerings- og CRM-systemer kan knyttes opp til våre økonomisystemer.

Se eget punkt om kostnadseffektiv arbeidsdeling.

Få profesjonell hjelp til regnskap og lønn – Ring eller fyll ut skjema her.


Outsource deler av regnskapet?

Les mer...

Online regnskap for ditt firma

Les mer...

Hvilke regnskapstjenester trenger du?

Les mer...

MiNARF_blaa Xledger logo_black_tr_72 Tripletex_logo (2) AAAlivelogo_ligg982706955