Meny

Rådgivning

Råd og regnskap – Rådgivning & regnskapshjelp

I Nettregnskap AS legger vi vekt på å være en god og pålitelig rådgiver for sine kunder.

Bakgrunnen til partnerne i selskapet finner du under fanen merket ‘’Om oss’’.

De områder vi oftest gir råd innen, er beskrevet under punktet ‘’Hvilke regnskapstjenester trenger du?‘’ i høyre marg.

Vårt konsept med nettbasert regnskapsføring og arbeidsdeling med kunder, gir oss god mulighet til å bruke vår kompetanse på rådgivning fremfor å utføre transaksjonsbasert arbeid for kunder.  Det er derfor sentralt for vår virksomhet å bevisstgjøre og utvikle rådgivningskompetanse hos våre medarbeidere.

I uttrykket pålitelig rådgiver, legger vi at vi er bevisst våre egne styrker og begrensninger.  Dersom det oppstår tilfelle med behov for kvalitetssikring av våre råd fra for eksempel revisor eller advokat, sørger vi etter avtale med kunden for dette.  I første rekke samarbeider vi da med våre kunders forbindelser, men vi har også vårt eget nettverk som vi kan samarbeide med ved behov.

Spesielt inne arbeidslivsjus (personalforhold) har vi som nevnt annet sted nær forbindelse med advokatfirmaet Storeng, Bech og Due-Lund. Det er inne dette området det oftest oppstår behov for rådgivning av problemløsende karakter.  Ofte kan det også være behov for å ta raskt og profesjonelt tak i problemstillingene for å komme inn i et riktig spor.  Derfor har vi valgt å ha et nært forhold til et advokatfirma som er spesielt solide på dette området.


Outsource deler av regnskapet?

Les mer...

Online regnskap for ditt firma

Les mer...

Hvilke regnskapstjenester trenger du?

Les mer...

MiNARF_blaa Xledger logo_black_tr_72 Tripletex_logo (2) AAAlivelogo_ligg982706955