Meny

Online regnskap for ditt firma

Ved sikker pålogging har kunden tilgang til sitt økonomisystem over internett. Dette gir full tilgjengelighet uavhengig av sted og tid, det eneste som kreves er internetttilgang.

Regnskapet ajourføres kontinuerlig ved innscanning av bilag, som behandles regnskapsmessig med den hyppighet vi avtaler med våre kunder på individuell basis.

Om informasjonsbehovet er på overordnet nivå for drift og likviditet, på avdelingsnivå, prosjektoppfølging eller et behov for å se enkeltbilag eller dokumenter, er alt samlet og tilgjengelig i økonomisystemet.

Fra et oversiktsbilde for driftsregnskap og likviditet kan du med enkle klikk gå til mer detaljerte nivåer for å se hva som ligger bak tallene, helt ned til å få se de innscannede regnskapsbilag som ligger bak en kostnadspost.

Regnskapet vil alltid være tilgjengelig.
Du får enkelt oversikt over ajourført regnskap på overordnet og detaljnivå.

Kontakt Nettregnskap når du vil ha et økonomisystem der regnskapet kan føres på nett.


Outsource deler av regnskapet?

Les mer...

Online regnskap for ditt firma

Les mer...

Hvilke regnskapstjenester trenger du?

Les mer...

Tripletex_logo (2) AAAlivelogo_ligg982706955 MiNARF_blaa Xledger logo_black_tr_72