notere regnskap på arkregnskapsark og kulepenn
Meny

Om Oss

Nettregnskap AS har utspring i det autoriserte regnskapsførerfirmaet PraksisUtvikling AS.

autoriserte regnskapsførere

PraksisUtvikling AS ble stiftet i 1998, og er et vel etablert regnskapsbyrå. Det viktigste grunnlaget for selskapets virksomhet er – foruten å være et kompetent regnskapsførerfirma – kompetanse på rådgivning innen økonomi. Også i årene som kommer vil PraksisUtvikling AS opprettholde og videreutvikle sin virksomhet som regnskapsbyrå.

De siste årene har vi forberedt å kunne tilby internettbaserte regnskaps- og økonomitjenester til virksomheter dette passer for, og har valgt å gjøre dette gjennom Nettregnskap AS. Dette selskapet rendyrker levering av økonomitjenester med internettbaserte systemplattformer. Samtidig vil personlige rådgivning være et tilbud også til kunder som velger internettbaserte økonomitjenester.

Partnerne i Nettregnskap AS arbeider i dag i regnskapskontoret Praksis Utvikling AS, og er eiere også av dette selskapet. Vi er et team på tre personer som sammen utfyller hverandre med bred erfaring og kompetanse, som gir deg som kunde en meget trygg plattform for utvikling av din virksomhet.

Anton Gomnæs er autorisert regnskapsfører og vår daglige leder. Anton er siviløkonom og har sin bakgrunn i bank og forsikring. På sin CV har han blant annet stillinger som salgssjef i Norsk Kollektiv Pensjonskasse, banksjef i DnC og administrerende direktør Rutebileiernes Forsikringsselskap. Han er rådgiver for og deltaker i styrer.

Anton etablerte i 1998 regnskapsfirmaet Praksisutvikling AS. I tillegg til sin gode kompetanse innen regnskap, er han vår fremste rådgiver innen nyetablering og selskapsdannelser, strukturering av selskapsgrupper, skatt og avgift, personal og lønn samt finansiering.

Bjørn Gomnæs har arbeidet over 10 år i PraksisUtvikling AS som regnskapsfører. Han har økonomiutdannelse fra Universitet i Odense. Ved siden av å ha ansvar for regnskapsføring og lønn for en del av de største kundene, har han ansvar for vår interne drift og administrasjon.

Terje Rusten har bakgrunn i markedsføring og administrasjon. Han kom til Praksisutvikling AS for 3 år siden. Han har arbeidet med internasjonalt salg innenfor treforedlings- og papirindustri. De siste 10 årene før han kom til oss var han daglig leder og økonomiansvarlig i industribedriften Trollull AS.

Terje er vår spesialist på økonomisystemene vi benytter, og implementering av disse for våre kunder. Videre er han en god rådgiver når det gjelder å analysere lønnsomhet i din virksomhet. Han deltar gjerne på styremøter og generalforsamlinger hvis du trenger hjelp til å presentere regnskapsdata.

 

Ta kontakt med oss i dag – Klikk her

 


Online regnskap for ditt firma

Les mer...

Outsource deler av regnskapet?

Les mer...

Hvilke regnskapstjenester trenger du?

Les mer...

MiNARF_blaa Xledger logo_black_tr_72 Tripletex_logo (2) AAAlivelogo_ligg982706955